Jims skulpturer på Olanders.
       "Gryning"
       "Onsdag"
          "Tisdag"
           "Måndag"
        "Torso"
           "Helena"
 1